36
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پروژه‌های مشارکتی شاخص در سیزدهمین تکه پایتخت کلید خورده‌ است

15 گام طلایی

اگرچه شیوع ویروس منحوس کرونا بر موضوعات مختلف سایه انداخته اما در همین وانفسا در شرقی‌ترین منطقه پایتخت، طرح‌های بزرگ و کوچکی در حال اجراست که متولی اصلی آنها شهرداری با مشارکت سرمایه‌گذاران است.