20هزار نفر پشت خط

دانش‌آموزان و زنان، شبکه تلفن را فلج کردند
در اواخر آبان‌ماه شبکه تلفن کشور دچار اختلال و قطعی شد که دلیل آن صبحت بیش از اندازه خانم‌ها و سپس رفع مسائل ریاضی دانش‌آموزان توسط تلفن مطرح شد. طبق آمار وقت، از هر یک میلیون بار مکالمات تلفنی که روزانه در تهران انجام می‌شد، بیش از 40درصد این مکالمات را خانم‌ها برعهده داشتند که به‌دلیل بیش از اندازه صحبت کردن با تلفن، شبکه تلفن دچار اختلال و مراکز تلفن و شبکه کابلی را به‌صورت غیرفعال درآوردند.