03
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مسیر بهتر

2 هفته پیش در همین ستون درباره مسیر دوچرخه خیابان طالقانی نوشتم؛ مسیری که بسیار سخت و ناخوشایند است.
ویژه
توسعه شهرنشینی اگر منطبق با خواسته و نیاز شهروندان نباشد، پیامدی جز افزایش آسیب نخواهد داشت.
شهر
اگرچه بارش برف و باران یک نعمت است، اما گاهی می‌تواند به بحران تبدیل ‌شود؛ هنگامی که در کلانشهر تهران بارش باران ایجاد سیلاب کرده یا بارش برف مسیرهای تردد را مسدود و زندگی شهروندان را مختل می‌کند.

4میدانگاه جدید به قلمروی شهر اضافه می‌شوند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران: عرصه 133هکتاری روددره اوین درکه به‌زودی به قلمروی عمومی تبدیل می‌شود
گزارش
مسیر زیست شهری تهران، از خودرومحوری به پیاده‌مداری تغییر کرده است.