31
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با شهردار منطقه 8 که به‌عنوان مدیر نمونه شهرداری تهران انتخاب شد

رضایت مردم از پروژه‌های کوچک مقیاس

یکی از برنامه‌های شهرداری تهران که هر سال اجرا می‌شود، تقدیر از مدیران نمونه در حوزه مدیریت شهری تهران است.