3
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دوشنبه‌های سالمندی با هدف تکریم گنجینه‌های شهر در منطقه 8 برگزار می‌شود.
مسیر اضطراری ویژه شرایط بحرانی منطقه۱۳ در بزرگراه شهید یاسینی انتخاب و تابلوی معرفی آن نصب شد.
بهسازی معابر منطقه 15 با آسفالت مناسب

بهسازی معابر منطقه 15 با آسفالت مناسب

معابر محدوده منطقه۱۵ با توزیع آسفالت مکانیزه و دستی از ابتدای امسال درحال بهسازی است.
قطع 35 اصله درخت در محله مجیدیه!
قطع 35 اصله درخت در محله مجیدیه!
هفته گذشته و در اقدامی عجیب حدود 35 اصله درخت در محله مجیدیه قطع شد.