07
سه شنبه 6 آبان 1399
شماره 8070
سیاست
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خبر
رئیس قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره تلویحی به ماجرای فوت مهرداد سپهری در جریان بازداشت پلیس مشهد، گفت: هرگونه تخلف در هر دستگاهی نسبت به هر کسی قابل تعقیب و پیگیری است و خود دستگاه‌ها هم تخطی از قانون را نمی‌پسندند و با آن برخورد می‌کنند، ولی باید مراقب تحرکات دشمن باشیم که می‌خواهد با سوءاستفاده از یک حادثه که در گوشه‌ای رخ داده، جایگاه و هویت یک نهاد را به‌طور کامل مخدوش کند.
در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات تهیه‌کننده سریال شهرزاد گفته شد شبکه فساد امامی از افراد بی‌بضاعت و بیکار برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده است

به نام معتادان، به کام مفسدان

قضایی
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان روز گذشته برگزار شد.