• دو شنبه 24 خرداد 1400
  • الإثْنَيْن 4 ذی القعده 1442
  • 2021 Jun 14

مسیر نفت و بورس در فردای انتخابات

همشهری اثرات پیروزی هر یک از طیف‌های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری را بر بازار سهام و صنعت نفت بررسی کرد
همشهری اثرات پیروزی هر یک از طیف‌های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری را بر بازار سهام و صنعت نفت بررسی کرد

رأی به شهر انسان‌محور

نگاهی به مهم ترین طرح های اجتماعی مدیریت شهری

کدام شهردار؟ کدام شهر‌؟

چرا انتخابات شوراهای شهر و روستا مهم است؟ چرا شهروندان باید روی انتخاب تک‌تک اعضای شورا حساس باشند و با دقت آنها را انتخاب کنند؟ چرا می‌گوییم باید افرادی انتخاب شوند که متخصص باشند و شهر را به مثابه یک سازه اجتماعی و نه یک پرژوه درآمدزایی ببینند؟

دعوت به جشن انتخابات

اکانت اینستاگرام سایت مقام معظم رهبری با انتشار عکسی و با استفاده از هشتگ 5روز تا جشن انتخابات نوشت: «من اعتقاد به حضور پرشور مردم دارم؛ معتقدم کشور را این حضور حفظ می‌کند.»

همراه با رأی بدنه اجتماعی

72ساعت مانده به پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی، سرانجام فهرست 21نفره جبهه اصلاحات برای حضور در ششمین دوره رقابت‌های شورای شهر تهران منتشر شد؛ فهرستی که نه‌تنها سازوکار تهیه و تدوین آن با ادوار گذشته انتخابات متفاوت است که حضور 7زن، مشهودبودن تخصص‌گرایی در انتخاب اعضای فهرست و میانگین سنی حدود 40 سال کاندیداها خبر از پوست‌اندازی و تغییر رویه در ورود انتخاباتی این جریان سیاسی به کارزار سیاسی1400 می‌دهد.

تنها آگاهی برنده است

خروج هزاران میلیارد تومان از بورس برای خرید رمز ارز، خبری است که مدتی است در رسانه‌ها می‌چرخد.

گاهی سهل، گاهی دشوار، گاهی زیبا