10
دو شنبه 24 خرداد 1400
شماره 8243
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اولویت‌های مدیریت شهری در تهران از نگاه کارشناسان جامعه‌شناسی و فعال اجتماعی

ضرورت مدیریت شهر با نگاه‌ اجتماعی

کمتر از 4روز تا انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا باقی مانده است. در همزمانی 2 انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراها، معمولا دومی زیر سایه اولی قرار می‌گیرد، اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن نقش شوراها در تعیین خط مشی مدیریت شهری، اهمیت این انتخابات برای شهروندان کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری نیست.