39
دو شنبه 24 خرداد 1400
شماره 8243
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهروند نمونه گل‌وگیاه محله فرهنگیان:

علاقه به گل ارثیه خانوادگی ماست

هم در خانه از گل وها گیاهانش مراقبت می‌کند و هم هوای درختان ۳۵ ساله محله را دارد.