30
دو شنبه 24 خرداد 1400
شماره 8243
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سریال سرقت نمادهای شهری این بار به محله اکباتان رسید

کلاغ‌ها را با نردبان دزدیدند!

به نظر می‌رسد ماجرای سرقت المان‌ها و نمادهای شهری در محله‌های مختلف پایتخت، همچنان ادامه دارد، بی‌آنکه قانون محکمی در این‌باره وجود داشته باشد.