تهیه تنقلات محلی با توت

«مغز کوفک» به‌عنوان یکی از تنقلات محلی «کن»، اواخر سال گذشته، با شماره ۲۳۷۵ در فهرست آثار ملی ناملموس به ثبت رسید.