36
دو شنبه 24 خرداد 1400
شماره 8243
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گلایه اهالی منطقه ۲۲ ازسگ گردانی در پارک‌های عمومی

سگ‌ها جای بازی کودکان را گرفتند

هوای عصرگاهی کم‌کم با غروب کردن خورشید خنک‌تر می‌شود و اهالی برای لذت بردن از این ساعت و پرکردن اوقات فراغتشان با وجودی‌که ماسک بر صورتشان زده‌اند و اغلب اسپری‌های الکل یا ژل‌های ضدعفونی به همراه دارند، وارد پارک می‌شوند