پاسخ مسئولان/ پله برقی ایستگاه شهید بهشتی در تمام ساعات روز فعال است

روابط ‌عمومی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه پیرو چاپ پیام مردمی با عنوان «پله برقی متروی شهید بهشتی خراب است» در ستون با مردم روز 13اردیبهشت پاسخ داده است: احتراماً ضمن تشکر از مسافر محترم، به اطلاع می‌رساند یکی از پله‌های برقی ایستگاه متروی شهید بهشتی از سکوی قائم به تجریش به‌علت خرابی و نیاز به تأمین قطعه، غیرفعال و چند روز بعد رفع نقص و راه‌اندازی گردید.