03
دو شنبه 24 خرداد 1400
شماره 8243
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ریل‌گذاری اجتماعی برای پایتخت

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران: برای ایجاد حس تعلق به شهر در میان شهروندان برنامه‌های فرهنگی بسیاری در قالب کارناوال‌های متعدد برگزار شد
مدیریت شهری دوره پنجم در حوزه اجتماعی و فرهنگی با تغییر رویکرد، حس «کسی بودن» را ملموس کرده است.

افزایش 8برابری مراکز پرتو

کودکان کار و خیابان؛ آنها دغدغه چند دهه اخیر شهر و شهرنشینان هستند. خیابان‌های بزرگ شهر تهران هر روز آنها را به‌خود می‌بیند.
نامگذاری ایستگاه مترو به نام شهدای سلامت
با پیشنهاد جامعه پزشکی و تایید شورای اسلامی شهر تهران ایستگاه مترو بیمارستان امام خمینی ره به پاس زحمات کادر بهداشت و درمان به ایستگاه شهیدان مدافعان سلامت تغییر نام یافت.