درس خواندن برای پول‌

یک مشاور: در کنکور امسال بیش از 50 درصد شرکت‌کنندگان‌کردستان در رشته علوم تجربی بودند که جای تامل دارد
تابستان فصل داغ کنکور است. هر سال در این ایام موضوع کنکور و انتخاب رشته برای خانواده‎هایی که دانش‌آموزان کنکوری دارند، دغدغه می‌شود