12
یکشنبه 13 مرداد 1398
شماره 7727
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صدای استان‌ها

پیام‌های خود را با این شماره در میان بگذارید.

تغییرات در مدیریت شهرهای قزوین

6 شهرداری در استان قزوین سرپرست دارند و زمزمه جابه‌جایی در 4 شهرداری دیگر هم شنیده می‌شود
قزوین
انتخاب شهرداران از وظایف خطیری است که در حیطه اختیار شوراهای شهر قرار گرفته است.