تأمین مالی مسکن؛ پشت سد بانک مرکزی

تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان جدید و افزایش حجم انتشار اوراق رهنی در انتظار صدور مجوز بانک مرکزی بلاتکلیف مانده‌اند
معاون رئیس سازمان بورس بعد از سال‌ها وقفه، از برنامه‌ریزی برای تاسیس صندوق‌های جدید زمین و ساختمان خبر داد.