کمک مردمی به مدارس دولتی؛ آری یا نه؟

کمک مالی به مدارس دولتی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بین والدین دانش‌آموزان و مدیران مدارس است که هر سال باعث دعوا و کشمکش بین 2 گروه می‌شود؛ بحثی که تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته آن را به‌طور کامل حل کند.