«کیت بلانشت» در کوچه کابوس

بازیگر برنده اسکار مشغول مذاکره برای بازی در فیلم «کوچه کابوس» ساخته کارگردان مکزیکی برنده اسکار در نقش مقابل «بردلی کوپر» است.