پیگیری نیازهای شهروندان با چابک‌سازی شهرداری

اصلاح ساختار مدیریت شهری، مسیر پیگیری و تحقق خواسته‌های پایتخت‌نشینان را هموار می‌کند
در همه نظرسنجی‌هایی که طی 3 دهه اخیر از شهروندان تهرانی صورت گرفته، بازکردن گره ترافیک، حل مشکل آلودگی هوا و توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی همواره در صدر انتظارات شهروندان از مدیران شهری قرار داشته