افزایش جمعیت متکدیان در کرج

شهرداری در حوزه جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان خردسال ورود نمی‌کند و این کار به عهده سایر دستگاه‌های مرتبط با این مقوله است
جانشین معاونت خدمات شهری شهردار کرج از ایجاد 2 سوله برای ساماندهی متکدیان شهر خبر داد.