چشم ­انداز بازار نفت ایران

تحریم‌هایی که در زمان دولت ترامپ علیه صادرات نفت ایران وضع شد، باعث شده است بسیاری از خریداران در سراسر جهان به‌دلیل واهمه از مجازات آمریکا، قادر به خرید نفت ایران نباشند.