29
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همزمان با هفته سلامت موج چهارم کرونا هم از راه رسید

تهران در وضعیت قرمز

هفته سلامت در حالی از راه رسیده که موج چهارم کرونا رنگ اغلب شهرهای کشور را قرمز و نارنجی کرده است.