25
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بهار به بوستان ملت جلوه‌ای تازه بخشیده است

ای بهار، بنفشه‌ات به بار

بهار برای هر عابری که دلش برای قدم زدن در خیابان‌های سرسبز و دل سپردن به بوستان‌های شهر تنگ شده، دعوتنامه فرستاده است.