34
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گلایه اهالی گلابدره از معضلات همسایگی با تیرهای چوبی برق

اینجا یخچال و تلویزیون زودتر می‌سوزد!

رشته سیم‌ها مثل مارهای سیاه زهردار همه جا دیده می‌شوند و از تنه فرسوده و کج و کوله تیرهای چوبی برق راهشان را به سمت خانه‌ها و آلونک‌های قدم و نیم‌قد کج می‌کنند.