30
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
جست و جو در پیشینه محله قدیمی زعفرانیه

زعفران‌باجی زن ثروتمندی بود

زعفرانیه تا قبل از ۱۳۰۰ چندان «محله» ای نبود؛ زمین‌های کشاورزی داشت و دور از کیا و بیایی که دیگر نقاط شمیران بعد از دوره قاجار برای خود رقم زده بود، اصطلاحاَ نان و ماست خودش را می‌خورد.