36
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اهالی محله ستارخان از فضای بی‌دفاع شهری در زیر پل یادگار امامره نارضایتی دارند

کیف‌قاپان در کمین

معابر تاریک یا معابری که در معرض دید نیستند به فضاهای بی‌دفاع شهری معروف‌ هستند؛ همان فضاهایی که مستعد ریختن زباله، انجام اعمال مجرمانه، زورگیری و سرقت است.