26
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
صفحه 3-2 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
طی سال‌های اخیر خانواده‌های بسیاری برای گذران زندگی به کسب مهارت‌های مختلف برای کسب و کار و چه بسا کارآفرینی رو آورده‌اند؛
سید حمید موسوی / شهردار منطقه یک

تهدید ساخت‌وسازهای غیرمجاز

تهدید ساخت‌وسازهای غیرمجاز