38
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رئیس اداره فرهنگی شهرداری منطقه یک از تبدیل این منطقه به قطب گردشگری تهران می‌گوید

فرش قرمز پیش پای گردشگران

شمیران با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و میراث فرهنگی‌اش می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری تهران تبدیل شود؛