22
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
بیش از یک سال است که شنیدن خبر مرگ کسی آن بهت و ناباوری سابق را ندارد؛ مخصوصا اگر کسی را که درگذشته از نزدیک نشناسیم، چندان افسوس نمی‌خوریم.
خبر روز
فیلم سینمایی «خون شد» مسعود کیمیایی بعد از اکرانی که در سینماها داشت، راهی اکران آنلاین می‌شود.
آ مار بیننده‌ها از کجا می‌آید؟

پای درصد در میان است

بررسی روایت آماری موفقیت برنامه‌های نوروزی
گزارش
هیچ بقالی نمی‌گوید ماست من ترش است؛ این مثل مصداق نظرسنجی‌ها و رای‌گیری‌هایی است که رسانه ملی با پایان سریال‌ها، مسابقه‌ها و برنامه‌های ترکیبی‌اش بعد از هر مناسبتی چون ایام نوروز، ‌ماه رمضان، ‌ماه محرم و... اعلام می‌کند.