10
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همشهری در گفت‌وگو با مخالفان و موافقان طرح غربالگری اجباری و نسخ سقط جنین، از جزئیات این طرح گزارش می‌دهد

بلوای سقط جنین

در صورت لغو قانون سقط جنین در شورای جدید سقط، علاوه بر پزشکان 3فقیه نیز حضور خواهند داشت؛ موضوعی که با واکنش‌هایی همراه شده است
در بلبشوی بازار مکاره کرونا که دوباره زبانه کشیده، اختلاف‌نظرها بر سر ماجرای حذف غربالگری اجباری جنین و نسخ قانون سقط، بالا گرفته است؛ به‌ویژه اینکه اعضای کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس مصرند که مخالفان این طرح آدرس غلط به مردم داده‌اند و خبری از حذف کلی غربالگری نیست، بلکه صرفا قرار است این موضوع به قول خودشان نه به‌صورت افسارگسیخته گذشته که تنها بنابر ضرورت و براساس تشخیص پزشک متخصص انجام شود.