بحران کرونا و چالش‌های نظام بین‌الملل

یک‌سال‌و‌نیم است که با کرونا زندگی و مرگ را تجربه کرده‌ایم. اگرچه این همه‌گیری به هیچ وجه تمام نشده اما می‌توانیم یک قدم به عقب برداریم و از آنچه گذشته، چند نتیجه‌گیری اولیه داشته باشیم. یک مسئله مربوط به منبع شیوع ویروس است.