34
دو شنبه 10 خرداد 1400
شماره 8233
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با شاعر هم‌محله‌ای که فعالیت‌های فرهنگی و ادبی‌اش،  با استقبال اهالی مواجه شده است

هر محله یک شعر دلنشین است

از کودکی به انتخاب واژگان برای سخن گفتن، دقت داشت.