5
دو شنبه 10 خرداد 1400
شماره 8233
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

توسعه مسیر دوچرخه‌سواری در اولویت منطقه ۲۱

ساخت و توسعه مسیرهای دوچرخه‌سواری در اولویت پروژه‌های شهرداری منطقه ۲۱ قرار دارد.