25
دو شنبه 10 خرداد 1400
شماره 8233
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روستای واریش در بهار و تابستان مقصد گردشگران بسیاری است

مثل بهشت

روستای «واریش» از زیباترین مناطق ییلاقی شهر تهران است که در شمال غرب پایتخت قرار دارد.