30
دو شنبه 10 خرداد 1400
شماره 8233
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گلایه‌های اهالی محله‌های منطقه از وجود یک مشکل قدیمی

تیرهای چراغ‌برق را چه کسی جابه‌جا می‌کند؟

اوایل دهه ۴۰ که خیابان‌های تهران به شکل و شمایلی شبیه امروز، در عرض و طول کشیده می‌شد و خانه‌ها در کوچه‌های تنگ و باریک قد می‌کشیدند، کمتر کسی گمان می‌کرد در آینده‌ای نه چندان دور، بسیاری از آنها برای نوسازی بافت‌های فرسوده یا عرصه‌گشایی‌هایی عمومی دچار دردسرهایی شوند.