28
دو شنبه 10 خرداد 1400
شماره 8233
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کاروان موسیقی شادی  و نشاط به خیابان «طوس» آورد

بلندتر بخند همسایه

در عصر یکی از روزهای آخرین ماه از فصل بهار، خیابان کم‌عرض «طوس» در محدوده «۲۰ متری جی» که متراکم از ساختمان‌های فرسوده و آجری است، به محلی برای برگزاری طرح «همسایه من» تبدیل شد.