نمایش خاموشی‌ها زیر نور بهارستان

هنوز احتمال قطع برق در ماه‌های گرم پیش رو جدی است؛ رضا اردکانیان، وزیر نیرو در چنین شرایطی راهی بهارستان شد تا معمای کمبود برق را با نمایندگان مجلس در میان بگذارد.