حمایت شهرداری منطقه ۹ از شرکت‌های دانش بنیان

شرکت‌های «دانش بنیان» برای اجرای فعالیت‌های مختلف از سوی شهرداری منطقه ۹ حمایت می‌شوند.