35
دو شنبه 10 خرداد 1400
شماره 8233
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گلایه معتمدان محلی از دردسرهای صنایع و مشاغل مختلف در منطقه ۲۱

متهم ردیف اول خودروهای سنگین

یکی از چالش‌ها و تعارض‌های هم‌زیستی صنعت و سکونت، آلایندگی برخی از صنایع است.