36
دو شنبه 10 خرداد 1400
شماره 8233
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارشی از سومین جشنواره توت در غرب پایتخت

کن می‌تواند قطب گردشگری ایران شود

در کوچه‌پسکوچه‌های «کن» قدم می‌زنیم تا ردی از بنرها و تابلوهای اطلاع‌رسانی سومین جشنواره «توت کن» را ببینیم.