خانه قرآنیان در ‌ماه رمضان افتتاح می‌شود

حناچی: ترویج ادبیات قرآنی در اولویت برنامه‌های شهرداری است
شهردار تهران گفت: «ترویج ادبیات و دانش قرآنی در اولویت برنامه‌های شهرداری تهران قرار دارد.