29
دو شنبه 30 فروردین 1400
شماره 8199
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پروژه زیرگذر فتح- باغستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد

آخرین گره ترافیکی غرب تهران باز می‌شود؟

پروژه زیرگذر «فتح‌0 باغستان» یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه‌های شهر تهران است که در منطقه ۲۱ اجرا می‌شود.