34
دو شنبه 30 فروردین 1400
شماره 8199
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرور تاریخ شفاهی شهرکی که نیم‌قرن از عمرش می‌گذرد

«چشمه» را ایتالیایی‌ها ساختند

شهرک «چشمه» یکی از محله‌های قدیمی و اولیه منطقه ۲۲ است که تاریخچه شکل‌گیری جالبی دارد مالکان اولیه اراضی منطقه ۲۲، خانواده‌­های «فرمانفرمایان» و «فیروزگر» بوده‌اند.