38
دو شنبه 30 فروردین 1400
شماره 8199
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
۷ دانش‌آموز مدرسه‌ای در تهرانسر در مسابقات خوارزمی نوجوانان مقام آوردند

درخشش دختران طراوت

«ستایا کاظمی»، «یگانه مداح»، «سارا عباسی»، «نیکا شادانلو»، «سارا سلیمانی»، «غزل حسینی» و «موژان نجاری»، هفت دانش‌آموز مدرسه «طراوت» هستند که در مسابقات «خوارزمی نوجوانان» که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، برگزیده و موفق به کسب عنوان شدند.