پول‌های باد‌آورده از مجوزهای شکار

باز هم اتفاق تلخ دیگری در محیط‌زیست کشور رقم خورد و 2محیط‌بان به ضرب گلوله شکارچیان سابقه‌دار محلی در منطقه حفاظت‌شده فیله خاصه در زنجان به شهادت رسیدند.