بیشتر بخند

کریسمس که تولد آقا مسیح است. بابانوئل هم که همین برادر هم صنف خودمان سنت نیکولاس است. بابای ولنتاین هم در واقع عزاست و اعدام یک بابای مسیحی دیگر. لیکن این را هم خوش می‌دارند.