36
دو شنبه 30 فروردین 1400
شماره 8199
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرحله نخست زیباسازی خیابان بدرالزمان قریب با مشارکت بیش از ۴۰ هنرمند در منطقه ۹ به پایان رسید

به خیابان رنگ‌ها و نقش‌ها خوش آمدید

خیابان‌های یک محله و شهر تنها جایی برای عبور و گذر نیستند.