12
دو شنبه 30 فروردین 1400
شماره 8199
کووید-19
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
شیوع کرونا در ایران به دوران اوج بازگشته است. آمارهای ابتلا و مرگ‌های روزانه ناشی از کرونا، نشان می‌دهد وضعیت بهار امسال، مانند پاییز سال گذشته، بحرانی است.
رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد 3واکسن ایرانی در انتظار دریافت مجوز تست انسانی قرار دارند. مصطفی قانعی درباره آخرین وضعیت واکسن‌های تولیدی کرونا به ایسنا گفت:«واکسن‌های تولید داخل 2 دسته‌اند؛ دسته اول واکسن‌هایی که تمام اقدامات آن در داخل کشور انجام می‌شود و دسته دوم واکسن‌هایی که مشترکا با خارج از کشور کارش پیش می‌رود.
همشهری در گفت‌وگو با متخصصان، نگرانی بیماران و گروه‌های پرخطر از تزریق واکسن چینی، هندی و کوبایی را بررسی کرد

هر واکسنی بود بزنید

رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان در گفت‌وگو با همشهری: نمی‌توان منتظر واکسن خاصی ماند چون همه واکسن‌ها از امنیت لازم برخوردارند و نزدیک به صد درصد می‌توانند از مرگ ومیر جلوگیری کنند
واکسیناسیون تنها راه قطع زنجیره همه‌گیری کووید-19 است؛ این را بسیاری از متخصصان اعلام می‌کنند، اگر چه تاکید آنها بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتی پس از تزریق واکسن است. ماجرای واکسیناسیون در دنیا، ماه‌هاست که دنبال می‌شود، در بسیاری از کشورها، واکسیناسیون آغاز شده و برخی کشورها هم پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند، در ایران اما با جمعیت 80 میلیون نفری، به اعتقاد کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، فاصله زیادی با ایمن شدن جمعیت وجود دارد و به این زودی‌ها نمی‌توان ایمنی 70درصدی را برای جمعیت ایجاد کرد.