28
دو شنبه 30 فروردین 1400
شماره 8199
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
از دنیای داستان‌نویسی تا زندگی در شهرک اکباتان در گفت‌وگو با راضیه تجار:

تهران شهر داستان‌هاست

«راضیه تجار» خوب می‌داند با لشکر واژگان چه کند و آنها را کجا بتازاند.